CDA > TMGD > Hizmetleri >

● Uluslararası anlaşma ve sözleşme hükümlerine uyumu sağlama,
● Tehlikeli maddeleri sınıflandırma,
● Paketleme ve tank hükümlerini uygulama,
● İşaretleme, etiketleme ve turuncu plaka takılması gibi prosedürleri belirleme,
● Ayrıştırma, elleçleme ve istifleme esaslarını oluşturma,
● Taşıma muafiyetlerini tespit etme,
● Karışık yüklemeye ilişkin müsaade ve yasakları belirleme,
● Taşıtta bulunacak doküman ve güvenlik teçhizatlarına ilişkin talimatları hazırlama,
● Park etme, tünellerden geçiş, yaklaşma mesafeleri vb. seyir kurallarını belirleme,
● Güvenlik planı, kaza raporu ve yıllık rapor hazırlama, ilgili makamlara sunma,
● Taşıma araçlarının teminine rehberlik etme,
● Göreve yönelik eğitim verme ve eğitim kayıtlarını muhafaza etme,
● Acil durum prosedürlerini belirleme, ilgili tatbikatları yaptırma ve kayıtlarını tutma,
● Kazaların veya ciddi ihlallerin oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlama,
● Denetleme yapma ve kayıtlarını tutma,
● Tüm kayıtları 5 yıl süreyle saklama ve talep halinde İdareye ibraz etme.