CDA > TMGD > Farkındalık Eğitimi >

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınmasına yönelik uluslararası geçerliliği olan ADR anlaşması, beraberinde getirmiş olduğu standartlar işletmelerin, üretimden depolamaya, ambalajlamadan nakliyeye kadar uyulması zorunlu olan bir faaliyete dönüştürmüştür.

İşletme, çalışanlarınızın ADR Sistemini tanıması ve Tehlikeli Maddeler hakkında daha fazla bilgiye sahip olması gerekmektedir.

CDA, deneyimli kadrosu ve sektördeki deneyim, bilgi ve tecrübesi ile çalışanlarınıza yönelik ADR ve Tehlikeli Madde Eğitimleri gerçekleştirmektedir.

ADR Eğitimlerimiz;


● ADR ve Tehlikeli Maddeler
● Mevzuatlar Hakkında Bilgi
● Görev ve Sorumluluklar
● Tehlikeli Madde Sınıflandırmaları
● Araçlar ve taşıma türleri, ambalaj türleri, onayları ve paketleme
● Etiketleme, Ambalajlama, Markalama ve Plakalandırma
● Taşıma evrakları
● Araç tip onayları
● Taraflar ve Sorumlulukları,
● Yük ve taşıma güvenliği-gereklilikleri, elleçleme
● Taşınan yüklerin özelliklerine göre şartlar ve önlemler