CDA > TMGD > Mevzuat >

● Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
● Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge
● TMGD İstihdam Edilmesi Hakkında Genelge

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması ile İlgili Mevzuat

● ADR 2023-1 Türkçe
● ADR 2023-2 Türkçe
● ADR 2019-1 İngilizce
● ADR 2019-2 İngilizce
● Karayolu Taşıma Kanunu
● Karayolu Taşıma Yönetmeliği
● Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi
● Muayene Merkezleri Genelgesi
● Sağlık Kuruluşları ile İlgili Genelge
● Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
● Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
● Yol Kenarı Denetimi Genelgesi

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması ile İlgili Mevzuat

● RID 2019 Türkçe
● RID 2019 İngilizce
● Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
● Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
● Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi
● Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolanmasına ait 505 Numaralı Genel Emir

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması ile İlgili Mevzuat

● IMDG 2018-1 Türkçe
● Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği
● SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik
● Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge
● Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
● Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı