CDA > Hizmetlerimiz > Araştırma >

Bilgi toplama, toplanan bilgiyi analiz, sentez ve yorumlama sonrasında kullanıma hazır hale getirme konusunda eğitimli ve uzun yıllara dayanan deneyimleri bulunan uzmanlarımızla araştırma hizmetlerinde öncü ve lider şirket olmayı hedeflemekteyiz.

Bu alandaki temel ilkemiz ise, bilginin bilmesi gerekenlerin dışında paylaşılmaması ve gizliliğinin korunması esasına dayanır.

Araştırma kapsamında;

a. Marka koruma amaçlı pazar kontrolü,

b. Sigorta şirketlerinin suiistimaline yönelik hususların belirlenmesi gibi alanları da içeren geniş bir yelpazede sunduğumuz hizmetlerimizde iddiamız toplanan bilgiyi işleme tabi tuttuktan sonra, zamanında ve müşterimizin kullanımına uygun formatta sunmaktır.